Informācija par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem

SIA “Dziedinātava” ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu par:
  Rehabilitācijas pakalpojumu;
  Bērnu masāžas pakalpojumu;
  Diabētiskās pēdu aprūpes pakalpojumu;
  Endokrinologa konsultāciju sniegšanu.
  Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultāciju laiki:
  Dr. D. Gīle P,O,T,C 8:30 – 10:00;

  Dr. J.Jurčenko O,14:00 – 18:00 C 13:30-16:30

  Bērnu masāžas kabineta darba laiks:
  Kab.Nr.3. P,T,C 10:30 –19 :00; O,Pk 8:00-16:30

  Ārstnieciskās vingrošanas zāles darba laiki:
  P,T,C 12:00 – 20:00; O,P 8:00 – 16:00
  P,T,C 8:00 – 16:00; O,P 12:00 – 20:00

  Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta darba laiki:
  P 10:00-18:00; O 9:00-17:45; T 9:00- 16:15 ; C, Pk 8:00 – 20:00 katru ceturto nedēļu
 
  Endokrinologs: T,P 17:00 – 19:00
  Pakalpojumi tiek sniegti ar ģimenes ārsta nosūtījumu!

 

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļa, Inženieru iela 60, t.63624665
  Neatliekamās palīdzības dienests 112 vai 113
  Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
  Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234

 

No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • personas, kam piešķirta II invaliditātes apliecība;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta Noteikumu Nr.1529 6. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • patvēruma meklētāji;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 EUR un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.