Fizioterapija bērniem

Bērniņa ienākšana ģimenē ir liela laime. Ikviens tētis un māmiņa grib, lai mazulītis augtu priecīgs un vesels. Ne vienmēr jaunajiem vecākiem ir pietiekamas zināšanas kā to izdarīt. Izrādās, ka pat visparastākās ikdienas darbības – pārtīšana, ģērbšana, celšana, barošana, guldīšana, turēšana, nešana ir jādara pareizi, lai veicinātu mazulīša fizisko attīstību. Mūsu roku prasmīgas darbības bērniņa aprūpē sauc par handlingu.

Handlings ir tikai daļa no Anglijā radītās Bobata terapijas metodes, kuras pamatlicēji ir neirofiziologs Karels un fizioterapeite Berta Bobati. Bobata metode balstās uz smadzeņu šūnu unikālu īpašību attīstīties, pielāgoties un mainīties, ko sauc par neiroplasticitāti. Mācoties kaut ko jaunu, mēs veicinām saistību rašanos starp nervu šūnām. Tāpēc ir tik būtiski ar mazulīti nodarboties vienmēr pareizi un veicināt pareizu viņa attīstību, lai neveidojas ķermeņa asimetrijas, deformācijas utt. Ar Bobata terapijas palīdzību tiek veicinātas pareizas kustības un pozas, attīstīta simetrija, līdzsvars, veicināta ķermeņa izjūta, kas savukārt sekmē mazuļa valodas un izziņas attīstību. Mazulim nekas netiek uzspiests, bet tiek veicinātas brīvas, simetriskas, pareizas kustības atbilstoši vecumam. Nodrošinot kustību brīvību, mēs ļaujam viņam attīstīt koordināciju un precīzas kustības.

Mūsu uzdevums ir stimulēt mazulīti kaut ko darīt, bet viņš to darīs tikai tad, kad pienāks laiks. Nevajag sasteigt. Tāpēc vecākiem ir jābūt ļoti mīļiem un pacietīgiem, veicinot viņu velties, noturēties uz vēdera, sēdēt, līst, rāpot, stāvēt un visbeidzot iet. Ja visas šīs iemaņas apgūtas pareizi, tad vecāki var būt gandarīti par padarīto darbu, jo mazulim ir ielikts vislabākais pamats pareizai stājai un gaitai. Bobata terapija īpaši nepieciešama bērniem, kam ir:

  • neiroloģiski traucējumi,
  • muskuļu disbalanss,
  • muskulatūras tonusa izmaiņas vai
  • psihomotorās attīstības aizture.

Šī unikālā nervu šūnu īpašība attīstīties, pielāgoties un kompensēt kādu defektu ir ļoti nozīmīga jebkurā vecumā, taču agrīnā vecumā īpaši. Kļūstot vecākiem šīs spējas samazinās, tāpēc rehabilitācija jāuzsāk ātri un jānodarbojas regulāri, lai iegūtos rezultātus nostiprinātu un uzturētu. Slinga terapija bērniem pateicoties RedCord aparatūrai ir interesanta, krāsaina un aizraujoša nodarbība, kas lieliski veicina bērna motoro spēju attīstību.

Šrotas trīsdimensionālā skoliozes terapija ir Vācijā izstrādāta metode skoliotisku mugurkaula deformāciju novēršanai, izmantojot stiepšanās, specifiskus elpošanas un korekcijas paņēmienus. Šīs metodes pamatā ir sava ķermeņa izpratne un “kustību higiēna”, kas ievērojami sekmē stājas uzlabošanos. Šrotas metode paredz individuālu pieeju un ietver speciālu ķermeņa pozicionēšanu, apzinātas stājas veidošanu, aktīvus asimetriskus vingrojumus, elpošanas tehnikas, masāžas elementus mērķa zonām u.c. Tiek izmantoti arī specifiski palīgrīki: pozicionēšanas maisiņi, garas kārtis, speciāls soliņš, ruļļi, bumbas, zviedru siena u.c. Pēc nodarbībām bērni ir pacilātā noskaņojumā, iespaidu pilni. Šrotas terapiju veic sertificēta fizioterapeite Laura Čakle. Pakalpojums pieejams par maksu.

 

Bērniem ar ģimenes ārsta nosūtījumu, procedūra tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem un ir bezmaksas.
Pakalpojumu cenas bērniem bez ģimenes ārsta nosūtījuma:

Cenas* (EUR)

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta (FRMĀ) konsultācija30,00
Fizioterapija bērniem:
zīdaiņiem līdz 1 gadam 20′15,00
no 1 gada līdz 5 gadiem 30′20,00
no 5 līdz 13 gadiem 50′25,00
handling apmācība 20′15,00
Šrotas terapija (trīsdimensionālā skoliozes ārstēšana) 60′30,00
  

*Visām augstāk norādītajām cenām ir informatīvs raksturs un tās var tikt mainītas jebkurā laikā bez brīdinājuma.