Sadarbība

Partneri, ar kuriem noslēgti sadarbības līgumi:

 

AAS Balta
AAS Ergo Latvija dzīvība
AAS If Latvija
AAS BTA Baltic Insurance Company
AAS Gjensidige
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Seesam veselības apdrošināšana
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams
Nacionālais veselības dienests

Bērniem uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.