Ergoterapija

Dzīvē reizēm notiek kaut kas tāds, kas mums neļauj veikt ierastās ikdienas aktivitātes kā iepriekš – rodas grūtības apģērbties, paēst, rakstīt ar pildspalvu u.c. aktivitātes. Šādos gadījumos palīdzēt var ergoterapeits.
Ergoterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš veicina pacienta/klienta iesaisti sev svarīgās nodarbēs. Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs. Ergoterapeits strādā ar personām visās vecuma grupās – mazuļiem, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Ergoterapija pieaugušajiem

Ergoterapeits var palīdzēt pēc:

 • pārciesta insulta;
 • galvas traumām;
 • roku traumām;
 • nervu bojājumiem;
 • amputācijām;
 • apdegumiem;
 • reimatoloģiskām saslimšanām u.c.

Ergoterapeits palīdz atgūt spēju pašam parūpēties par sevi ( apģērbties, paēst utt.). Ja cilvēks zaudējis spēju piedalīties agrāk nozīmīgās aktivitātēs, ergoterapeits palīdz viņam atgūt šīs spējas vai atrast jaunas aktivitātes. Nepieciešamības gadījumā konsultē par nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, apmāca to lietošanā un izglīto par to saņemšanas/iegādes iespējām. Ergoterapeits arī iesaista pacientu/ klientu dažādās viņam nozīmīgās aktivitātēs, lai uzlabotu viņa fiziskās un kognitīvās spējas (piemēram, rokas veiklību, muskuļu spēku, satvērienus plaukstā, koncentrēšanās, problēmu risināšanas spējas u.tml.). Ergoterapeits izglīto un apmāca personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām par to, kā sabalansēt ikdienas uzdevumu veikšanu un taupīt enerģiju aktivitāšu veikšanas laikā, ar muguras sāpēm par ergonomikas principu ievērošanu ikdienā un darbā, lai mazinātu muguras sāpes un atvieglotu ikdienas uzdevumu veikšanu. Pēc dažādām roku traumām ergoterapeits palīdz atgūt kustību apjomu locītavās, mazināt tūsku un sāpes, veicināt jušanu u.c.

Ergoterapija bērniem

Biežākie traucējumi, kad nepieciešama ergoterapeita palīdzība bērniem, ir dzemdību traumas vai iedzimti defekti, smadzeņu bojājumi, psihomotorās attīstības traucējumi. Arī strādājot ar bērniem, galvenais mērķis ir palīdzēt bērnam sasniegt maksimālu neatkarību ikdienas aktivitāšu veikšanai atbilstoši viņa vecumam. Piemēram, trenējot tādas elementāras iemaņas kā zobu tīrīšana, apģērba aiz/atpogāšana, šņorēšana, ēšanas piederumu lietošana. Tāpat arī sīkās motorikas un manipulāciju prasmes (pirkstu veiklība, spēks, satvēriens; rakstāmpiederumu satveršana, griešana ar šķērēm), acu- roku koordinācija (krāsošana, mācīšanās pārrakstīt tekstu kladē), plānošanas un organizēšanas prasmes (laika izpratne, pulksteņa apgūšana, dienas režīms) un sensorās funkcijas (atbilstoši reaģēt uz dažādiem apkārtējās vides kairinātājiem).

Ergoterapeits var palīdzēt bērniem, kam ir:

 • grūtības veikt aktivitātes (ģērbšanos, ēšanu, mazgāšanos utml.);
 • vecumam neatbilstošas spēlēšanās iemaņas;
 • grūtības veikt skolas aktivitātes (t.sk. mācīšanās traucējumi);
 • grūtības noturēt uzmanību un koncentrēties;
 • traucēta pirkstu veiklība, manipulācijas spējas plaukstā (rakstīšana, griešana ar šķērēm utml.);
 • sāpes, tūska, kustību un jušanas traucējumi rokās;
 • nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, vides pielāgošana.

Cenas* (EUR)

Ergoterapeita konsultācija20,00
Ergoterapijas nodarbība 60′20,00
Ergoterapijas nodarbība 30′14,00

*Visām augstāk norādītajām cenām ir informatīvs raksturs un tās var tikt mainītas jebkurā laikā bez brīdinājuma